BedrijfsGegevens:

Ondernemingsnummer (ECB-nummer) - 0720.584.690

Handelsnaam & rechtsvorm: Flémal Charly (Music Arena), natuurlijke persoon. 

Geografisch adres en commerciële zetel van de onderneming (te gebruiken in geval van klachten):

De bedrijfsruimten bevinden zich in het bedrijfspand: Allée des Ormes 10E, 1370 Jodoigne.

Het adres van de hoofdzetel waar u terecht kunt in geval van een klacht, is te vinden op Rue Charles Sambon 26 boîte 5, 1300 Waver.

E-mailadres - info@musicarena.com

telefoon - 0473 48 43 23

Garantievoorwaarden:

 Op al uw aankopen bij Music Arena krijgt u 2 jaar garantie, volgens de voorwaarden voor gebruik en onderhoud van de betreffende fabrikant. Met uitzondering van één ding:

-Verbruiksartikelen in het algemeen, zoals: snaren, batterijsticks, batterijhuiden, lampen, batterijen/accu's, koptelefoons, microfoons en blaasinstrumenten, enz.

-Functionele artikelen met normale tekenen van slijtage;

-Hoofdtelefoons, microfoons, maar ook harmonica's, kazoo, blaasinstrumenten, enz. zijn om hygiënische redenen uitgesloten.

-In het geval dat de fabrieksgarantie meer dan 2 jaar bedraagt, blijft de fabrieksgarantie van kracht.

-De wijze van terugzending van een product naar Music Arena, voor verwerking onder garantie/reparatie, wordt door de consument gekozen en betaald. Het functioneren van een gerepareerd product kan worden gecontroleerd door de diensten van Music Arena en de retourzending aan de klant zal niet ten koste gaan van de consument. De consument aanvaardt dat de gerepareerde, geverifieerde of geruilde goederen normale gebruikssporen (vingerafdrukken, stof, enz.) kunnen vertonen die op geen enkele wijze de waarde en/of het functioneren van de goederen beïnvloeden.

Intrekkingingsrecht:

Bij elke online bestelling heeft de Europese consument het recht om binnen 14 dagen na de dag van levering van het goed of het laatst te leveren goed in te trekken, indien de bestelling bestaat uit meerdere leveringen. De retourkosten zijn voor rekening van de consument.

Het intrekkingingsrecht is niet van toepassing op de volgende producten: het bestellen van producten op maat, gepersonaliseerde of customized producten; het bestellen van producten die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd; het bestellen van producten waarvan de verzegelde verpakking is geopend; het sluiten van een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager (download) is geleverd, heeft de consument geen intrekkingingsrecht. 

Wij staan niet toe dat dit recht wordt toegepast in geval van een verkoop aan een professional.

De consument heeft het recht om het product redelijkerwijs te testen. Indien deze test leidt tot een waardevermindering, wordt de waardevermindering geschat op minimaal 1/3 (een derde) van het bedrag exclusief BTW van de goederen en aanvaardt de klant dit vrijwillig. De consument weet en aanvaardt dat alleen het personeel van Music Arena kan beslissen over de toepassing van deze mogelijke waardevermindering en dat zij deze kan verhogen in geval van aanzienlijke schade (functionele, fysieke, olfactorische, visuele, enz.) of breuk.

Gelieve het intrekkingsformulier te raadplegen, in te vullen en op te sturen (hier te downloaden), indien nodig, om ons op de hoogte te brengen en de retourprocedure te starten.

Leveringsvoorwaarden:

LEVERINGSTIJD - De aangegeven levertijd wordt geëvalueerd op basis van ervaring met onze leveranciers, afhankelijk van de staat en de fluctuatie van hun voorraden. Deze beoordeling is bij benadering en komt voldoende overeen met de werkelijke levertijden. Uitzonderlijk kan de levering vertraging oplopen.

TRACEREN - Indien mogelijk wordt u een traceercode toegestuurd zodra uw bestelling is verwerkt. U kunt uw bestelling online volgen via de officiële website van de transporteur.

LEVERING - Leveranciers kiezen hun eigen leveringsschema. Indien mogelijk, wees aanwezig op het leveringsadres tussen 8u en 18u (Belgische tijd) om uw bestelling te ontvangen. In alle gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van het pakket.

AFWEZIG? - In geval van afwezigheid zal de transporteur een kaartje achterlaten dat zijn doorgang bewijst en de nodige contactgegevens geeft voor de volgende afspraak. Na een week zonder uw tussenkomst wordt de zending naar ons teruggestuurd. Nieuwe verzendkosten kunnen bij de volgende verzending ontstaan, deze zijn voor uw rekening.

OPMERKING VOOR RECEPTIE - Teken de leveringsbon indien mogelijk persoonlijk, anders kunnen wij deze niet garanderen. U bent verantwoordelijk, zelfs voor de handtekening van een derde partij wanneer de levering plaatsvindt op het opgegeven adres. Indien u dat wenst, dient u ons bij ontvangst te informeren over eventuele schade aan de verpakking. Indien dit niet gebeurt en u achteraf materiële schade opmerkt, zullen wij de retourzending niet aanvaarden.

Duur van de koopovereenkomst:

De klant is gebonden aan de koopovereenkomst op het moment van de online betaling. Deze koopovereenkomst heeft een looptijd die samenvalt met uw herroepingsrecht, d.w.z. 14 dagen na de dag van levering van het goed of het laatst te leveren goed, indien het wordt opgesplitst in meerdere leveringen.

Procedures voor de behandeling van geschillen en claims:

Online afhandeling van geschillen en klachten via de volgende URL: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR=main.home2.show&lng=EN=hoofdzakelijk.home2.show&lng=FR=hoofdzakelijk.home2.show&lng=EN 

Het doel van dit platform is consumenten buitengerechtelijke procedures voor de beslechting van geschillen aan te bieden die worden aangeboden door instanties die bevoegd zijn om geschillen tussen consumenten en bedrijven of vrije beroepen in de Europese Unie te behandelen.

Cookies:

Net als vele andere commerciële websites gebruikt Music Arena de zogenaamde "cookies"-technologie om gegevens te verzamelen over hoe u de website gebruikt en om ervoor te zorgen dat uw bezoek onbewogen verloopt.

Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser worden opgeslagen en in dit geval door de browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer de gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van zijn computer. Deze cookie bevat een tekenreeks die het mogelijk maakt om de browser op een unieke manier te identificeren wanneer u later de website bezoekt.

Onze cookies geven of bevatten geen persoonlijke gegevens. Cookies kunnen geen informatie op uw computer lezen of interageren met andere cookies op uw harde schijf. Cookies stellen ons echter in staat u te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

De volgende gegevens worden opgeslagen in cookies:

Taalinstellingen; indien van toepassing, volume-instellingen; items in een winkelwagentje; namen die worden weergegeven voor klantenbeoordelingen; Bij een bezoek aan onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies en wordt in dit verband verwezen naar dit gegevensbeschermingsbeleid.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies en het gebruik van cookies voor analysedoeleinden is Art. 6 al. 1 lit. f AVG (GDPR).

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawijziging wordt geïdentificeerd.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

Winkelwagen; Memolijst; Taal- en valuta-instellingen; Login/Logoutgegevens.

Gebruikersgegevens die met behulp van technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Het gebruik van analysecookies wordt gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van analysecookies leren we hoe de site wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren.

Onze legitieme interesse in de verwerking van persoonlijke gegevens is ook gebaseerd op deze doeleinden, in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 lit. f AVG (GDPR).

Als u niet wilt dat uw browser cookies accepteert, kunt u deze in uw browserinstellingen uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Het uitschakelen van de cookie-functie kan de goede werking van deze website verhinderen. Het is mogelijk dat u niet langer toegang heeft tot alle mogelijkheden en informatie op deze site.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens:

VERKLARING VAN CONFIDENTIALITEIT VAN Music Arena

Music Arena hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens (en respect voor uw privacy).

Deze privacyverklaring is bedoeld om u op een duidelijke en transparante manier te informeren over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te beschermen en gaan daarom zorgvuldig om met al uw gegevens.

Music Arena voldoet in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Voorwaarden voor Gegevensbescherming (AVG / GDPR, EU-verordening 2016/679).

Dit houdt in ieder geval in dat:

- Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de doeleinden waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt, deze doeleinden en soorten gegevens worden in deze Verklaring gespecificeerd;

- De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot die welke noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt;

- Wij vragen uw formele toestemming wanneer het noodzakelijk is dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken;

- Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen;

- Wij geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden door, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze aan ons zijn meegedeeld;

- Wij zijn ons bewust van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, wij informeren u en respecteren deze.

Music Arena is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Indien u, na het lezen van onze Privacyverklaring, of in het algemeen, vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, dan vindt u hier onze contactgegevens:

E-mail: info@musicarena.com 

Tel.: 0473 48 43 43 43 23

Klachten per post: Rue Charles Sambon 26/5, 1300 Waver.

Voor wie geldt deze Privacyverklaring?

Het is van toepassing op al onze klanten, in het verleden en heden, deelnemers aan onze activiteiten, personen die belangstelling hebben of hebben getoond voor onze activiteiten, diensten, vooruitzichten en leveranciers.

Voor welke doeleinden verwerken wij welke persoonsgegevens?

Music Arena verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende wettelijke gronden:

- Klanten- en leveranciersadministratie

- Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (legitieme interesse)

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Voor de bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende gegevens opvragen en/of verwerken:

- Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, nationaal registratienummer.

- Privé-contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres

Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens, die u ons zelf verstrekt, via verschillende kanalen (zoals bestellingen, leveringen van goederen tegen levering van documenten, in te vullen formulieren of contactformulieren op onze website, persoonlijk contact, telefoon of e-mail....). Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens van derden.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld.

De genoemde gegevens moeten, indien van toepassing, aan ons worden meegedeeld voor commerciële of wettelijke doeleinden.

Indien de nodige gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk bepaalde commerciële activiteiten die onder de betrokken wetgeving vallen, af te ronden. (bv. terugbetaling door de bank na contante betaling)

Mededeling aan derden:

Wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit verplicht en wettelijk is toegestaan.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonlijke gegevens aan derden.

Wij geven uw persoonlijke gegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn:

Music Arena bewaart de persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze aan Music Arena zijn doorgegeven, rekening houdend met de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten, zoals boekhoudkundige vereisten. De termijnen voor de opslag van de gegevens kunnen dus van geval tot geval verschillen.

Music Arena verbindt zich ertoe de gegevens niet langer dan 5 jaar te bewaren, na het laatste gebruik en in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen (boekhouding, enz.).

Gegevensbescherming:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of publicatie.

Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- We gebruiken een virusscanner en werken deze regelmatig en tijdig bij; we hebben een firewall geïnstalleerd;

- We maken systematisch back-ups van persoonlijke gegevens om deze te herstellen in geval van fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren onze beveiligingsmaatregelen en passen ze indien nodig aan;

- Onze medewerkers worden opgeleid en geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij moeten zich aan specifieke richtlijnen op dit gebied houden, worden opgeleid en regelmatig op hun verantwoordelijkheden gewezen;

- Deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van hun taken;

- Bij nieuwe projecten die een impact kunnen hebben op uw privacy, wordt vooraf een grondige analyse van uw rechten, veiligheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens uitgevoerd.

In geval van een incident met betrekking tot uw gegevens, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht, onder de wettelijk voorziene omstandigheden.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

U heeft het recht op toegang tot en het kopiëren van uw persoonlijke gegevens, indien van toepassing.

U heeft het recht om deze gegevens te corrigeren of aan te vullen, indien ze onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, te laten verwijderen en die niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken: als u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kunt u vragen om deze te stoppen.

U kunt ook bezwaar maken tegen de manier waarop sommige van uw gegevens worden verwerkt.

U kunt ook verzoeken om de overdracht van de gegevens die u aan ons, aan uzelf of op uw verzoek aan een derde partij hebt verstrekt.

U kunt contact met ons opnemen op het hierboven in deze Verklaring vermelde adres, om uw rechten uit te oefenen, op basis van een gemotiveerd verzoek.

Wij kunnen, alvorens op uw verzoek te antwoorden, u vragen om uzelf te legitimeren. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om uzelf naar behoren te identificeren. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart bij uw aanvraag te voegen. Wij raden u sterk aan om uw foto onherkenbaar te maken en op het document te vermelden dat het een kopie is.

Geen enkele categorie personen is onderworpen aan enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten:

In geval van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, verzoeken wij u rechtstreeks contact met ons op te nemen.

E-mail: info@musicarena.com 

Tel.: 0473 48 43 23

Klachten per post: Charles Sambonstraat 26/5, 1300 Waver, 1300 Waver.

U heeft nog steeds het recht om een klacht in te dienen bij de juiste privacy-instantie:

Autoriteit voor gegevensbescherming (DPA)

Rue de la Presse 35

1000 Brussel

commission@privacycommission.be